Om oss

Netmilling AB ingår i en koncern där Detego AB är ägare och moderbolag. Bolaget har sin produktion i Landskrona. Andra företag i denna grupp är bland andra RFR Solutions AB.

  • Maskinparken är modern med snabba omställningar och korta tider för verktygsbyten. Detta gör att vi är kostnadseffektiva.

  • Flödet är väl genomtänkt med god överblick över produktionen. Maskinerna är till största delen av samma fabrikat och styrsystem (Fanuc), vilket gör det enkelt för personalen att behärska samtliga maskiner. Detta ger flexibilitet och förenklar produktionen.

  • Vi har korta beslutsvägar och en flexibel organisation. Detta gör att vi är rustade för att ta in jobb på kort varsel.

  • Vi har ett bra och väl inarbetat samarbete med våra materialleverantörer och underleverantörer, vilket ger kortare ledtider.

Våra största kunder finns i förpackningsbranschen och samt annan verkstadsindustri.