Om oss

Netmilling ingår idag i en koncern där Detego AB står som ägare. Andra företag som ingår är bl a RFR Solutions i Landskrona.

Vi är idag fem anställda

VD: Övergripande, Marknad.
Produktionschef: Beredare, Produktionsplanering, CNC-operatör.
Kvalitetsansvarig: Kvalitet, CNC-operatör.
Administratör: Fakturor, Beställningar. CNC-operatörer: Produktion.

  • Maskinparken är modern med snabba omställningar och korta tider för verktygsbyten. Detta gör att vi är kostnadseffektiva.
  • Våra program bereds i Cad-Cam där vi kan använda .dxf och .rit filer. Vilket gör att vi utnyttjar maskinernas tid och kapacitet till det yttersta.
  • Flödet är väl genomtänkt med god överblick över produktionen. Maskinerna är till största det av samma fabrikat och styrsystem (Fanuc) vilket gör det enkelt för personalen att behärska samtliga maskiner. Detta ger flexibilitet och förenklar rätt-tidigheten.
  • Vi har korta beslutsvägar och en flexibel organisation. Detta gör att vi är rustade för att ta in jobb på kort varsel.
  • Vi har ett bra och väl inarbetat samarbete med vår materialleverantör och ytbehandlare. Vilket ger kortare ledtider.

Våra största kunder finns i förpackningsbranschen