Välkommen Netmilling

Netmilling AB startades 2002 med affärsidén:
Att som underleverantör, serietillverka frästa aluminiumdetaljer på ett så kostnadseffektivt sätt så att försäljningspriserna blir attraktiva.